سیاه‌چاله‌های مرکز کهکشان ۵۰ میلیون برابر سنگین‌تر از خورشید هستند

 این طرح تصویری از یک سیاه‌چاله‌ی فوق‌سنگین را در مرکز کهکشان نشان می‌دهد که که می‌تواند جرمی به اندازه‌ی میلیون‌ها برابر خورشید داشته باشد.

پیش از این درباره‌ی محدودیت جرم سیاه‌چاله‌ها و اینکه یک سیاه‌چاله تا چه حد می‌تواند سنگین باشد ایده‌ای در دست نبود. به تازگی یک بررسی در این زمینه انجام شده و نشان می‌دهد که سیاه‌چاله‌های مرکز کهکشان‌ها می‌توانند تا ۵۰ میلیون برابر جرم خورشید سنگین‌تر شوند.

اخبار – زومیت – زومیت