آیا آئودی از طرح مفهومی خودروی پیل سوختی در نمایشگاه دیتروییت رونمایی می‌کند؟

طرح مفهومی آئودی کواترو ای ترون

با توسعه‌ی خودروهای الکتریکی که از باتری تغذیه می‌کنند زمینه برای ساخت سایر منابع الکتریکی هم مساعدتر شده است. کمپانی آئودی یکی از پیشتازان ساخت خودروهایی با منبع پیل سوختی است. احتمالا این کمپانی در آینده‌ی نزدیک از طرح مفهومی خودروی پیل سوختی خود رونمایی می‌کند.

اخبار – زومیت – زومیت