تماشاکنید: ۲۰۰ شرکت معتبر فناوری دنیا به ایران می‌آیند

تماشاکنید: ۲۰۰ شرکت معتبر فناوری دنیا به ایران می‌آیند

با رفع تحریم‌های سازمان ملل در ایران، ۲۰۰ شرکت معتبر فناوری دنیا از اردیبهشت ماه سال آینده به تهران می‌آیند. رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه‌ی تهران این موضوع را در گفتگوی اختصاصی با زومیت بیان کرد.

اخبار – زومیت – زومیت