از جوان منتشر کننده تصاویر جنجالی در تلگرام چه خبر؟

کیفرخواست پرونده جوانی که انتشار تصاویرش با دختران مختلف در شبکه اجتماعی تلگرام جنجالی بزرگ به‌پا کرده بود، از… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات