فراماده‌ی جدیدی که توانایی ایجاد تغییر در امواج صوتی را دارد

فراماده ساخته شده از آلومینیم و کاغذ

فراماده‌ها موادی هستند که در آزمایشگاه ساخته می‌شوند و برخی رفتارهای آنها منحصر به فرد بوده و در میان مواد طبیعی یافت نمی‌شود. به تازگی فراماده‌ای ساخته شده که توانایی تغییر در جهت، فرکانس و کیفیت امواج صوتی را در عبور از خود دارد.

اخبار – زومیت – زومیت