۳۰ آذر آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره تامین اجتماعی و رسانه

مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره تامین اجتماعی و رسانه ۳۰ آذر ماه جاری به پایان می رسد و تمدید نمی شود. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات