دولت الکترونیکی بر روی شبکه ملی اطلاعات معنا پیدا می کند

شورای عالی فضای مجازی کشور در اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تاکید دارد. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات