شناسایی و جداسازی سلول‌های سرطانی به روشی شبیه دیالیز کلیه

گرفتن نمونه‌ی خون از بیماران

گروهی از پژوهشگران در استرالیا روشی را برای شناسایی و جداسازی سلول‌های سرطانی که با جریان خون به همه جای بدن منتقل می‌شوند پیشنهاد داده‌اند. این روش تقریبا کم‌هزینه است و سازوکاری همانند روش درمان دیالیزی برای بیماران کلیوی دارد.

اخبار – زومیت – زومیت