رویکرد جدید شورای عالی فضای مجازی بر مبنای الگوی محتوا محور

تشکیل شورایعالی فضای مجازی با ترکیبی از اعضایی که نشان دهنده حضور جدی دستگاهها و چهره های فرهنگی است نشانه ای… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات