چالش توسعه شبکه نسل بالا در شهری که در احاطه دکل هاست

سه اپراتور تلفن همراه و اینک شهری که در احاطه دکل های مخابراتی است، این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرده که ر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات