حضور غیر رسمی برندهای مطرح دنیا در بازار تلفن همراه ایران

فرد X که ادعای نمایندگی برندی را دارد، ممکن است خود شرکتی در کشوری دیگر تاسیس کند و یا به طور غیر مستقیم از طر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات