اطلاع رسانی به موقع و کافی در خصوص مضر نبودن آنتن‌های BTS انجام نشده است

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه، گفت: متاسفانه اطلاع رسانی به موقع و کافی در رابطه با استاندارد بودن آنتن های… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات