تماشا کنید: مشکلات نمایشگاه الکامپ ۹۴ از زبان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان برگزار کننده الکامپ

ناصرعلی سعادت

نمایشگاه هر سال کم و کاستی‌هایی دارد. برخی از مشکلات هر سال تکرار می‌شود و برخی از آنها مربوط به همان سال است. امسال نیز مشکلاتی در الکامپ به چشم می‌خورد که رئیس سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای کشور به عنوان برگزار کننده‌ی این نمایشگاه به آنها اشاره می‌کند و از برطرف شدن آن در سال آینده خبر می‌دهد.

اخبار – زومیت – زومیت