محققان نحوه‌ تخریب ارتباط سلول‌های مغزی توسط آلزایمر زودرس را کشف کردند

محققان نحوه‌ تخریب ارتباط سلول‌های مغزی توسط آلزایمر زودرس را کشف کردند

دانشمندان استرالیایی مکانیزمی را که در آن رشته‌های عصبی مغز و سیناپس‌ها با شروع زودرس آلزایمر تخریب می‌شوند، تشخیص داده‌اند. این تخریب‌های مغزی قبل از هر‌نوع نشانه‌های عمومی بیماری آلزایمر رخ می‌دهند. محققان بر این باورند که این کشف می‌تواند به تشخیص سریع و درمان‌های احتمالی آن کمک کند.مسئله‌ای که جلوگیری از آن می‌تواند کلید توقف این بیماری باشد.

اخبار – زومیت – زومیت