رئیس جمهور چین از اعمال "حاکمیت اینترنتی" دفاع کرد

رئیس جمهور خلق چین از اعمال محدودیت دولتی بر استفاده از اینترنت دفاع کرد و خواستار تدوین قوانین بین‌المللی برا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات