لیست مرگ: ۱۶ خودرویی که تولیدشان از سال ۲۰۱۶ متوقف می‌شود

کوپه‌ی دودر مینی‌کوپر

در این مقاله به معرفی ۱۶ خودرو مطرح می‌پردازیم که  تولیدشان در سال ۲۰۱۶ متوقف می‌شود. همچنین در برخی موارد هم علل قطع تولید خودروها را مرور می‌کنیم. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت