کجارو: سیگاری‌ترین کشورهای جهان به ترتیب رتبه در سال ۲۰۱۵

سیگاری‌ترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۵

سیگار محصولی کشنده که بسیاری از افراد را به خود معتاد کرده است و دولت‌ها و جوامع هنوز نتوانسته‌اند راه‌حلی برای کاهش مصرف آن بیابند و بسیاری از راه‌کارهای اجرا شده به در بسته خورده است. با کجارو همراه باشید سیگاری‌ترین کشورهای جهان را به ترتیب رتبه مشاهده کنید.

اخبار – زومیت – زومیت