نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی تا یک ماه دیگر در تمام شهرهای کشور اجرا می‌شود

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، گفت: در دولت تدبیر و امید، دولت الکترونیک را به عنوان زیرساخت تمام فعالیت های و… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات