حمایت دولت از بخش خصوصی به یک نیاز حاکمیتی تبدیل شده است

سرپرست شرکت مخابرات ایران، گفت: در دهه های گذشته، حمایت دولت از بخش خصوصی در برنامه توسعه کشور، فقط یک نوشته ب… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات