درآمد جدید همراه اول زیر سایه تماس مجانی؛ با آوای انتظار رایگان مکالمه کنید

درآمد جدید همراه اول زیر سایه تماس مجانی؛ با آوای انتظار رایگان مکالمه کنید

همراه اولی‌ها می‌توانند با در اختیار قرار دادن آوای انتظار خود به پخش پیام تبلیغاتی از سوی این اپراتور، بسته‌ی مکالمه‌ی رایگان دریافت کنند. این سرویس، درآمدزایی همراه اول از مشترکان و تبلیغ‌دهندگان را در بر دارد که این موضوع زیر سایه‌ی مکالمه پنهان شده است.

اخبار – زومیت – زومیت