فهرست گارگاه‌های زیر ۵ نفر مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما

فهرست فعالیتهای تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر (مصوب ۲/۲/۱۳۶۹ هیأت… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات