بزرگترین کنفرانس ملی مدیریت جهانی سازمان های ایرانی برگزار می‌شود

مدیرعامل باشگاه مدیران موفق در خصوص برگزاری بزرگترین کنفرانس ملی مدیریت جهانی سازمان های ایرانی که یکم بهمن ما… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات