مسافرت امن هوایی یا تست شجاعت، انتخاب شما کدام است؟

skyDeck و تجربه‌ای متفاوت از سفر با هواپیما

پرواز، تجربه‌ای است لذت بخش که مدت‌هایی مدید، ذهن بشر را معطوف خود کرده بود. هر چند این آرزو مدت‌هاست که تحقق پیدا کرده، ولی فناوری‌های روز، در صددند هر روز بُعدی جدید به آن افزوده و اشتیاق سیری ناپذیر بشر، برای درک تجربیات متفاوت را اقناع کنند. طرحی مفهومی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، در همین راستا ارائه شده است.

اخبار – زومیت – زومیت