بازدید نمایندگان دانشگاه های عراق از دانشکده پست و مخابرات

در دیدار نمایندگان دانشگاه های عراق با رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و سرپرست دانشکده پست و مخابرات، بر افزای… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات