طرح جامع نسل پنجم تلفن همراه در پژوهشگاه ICT در حال تدوین است

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: در پژوهشگاه فناوری های مورد نیاز نسل پنجم را در حال کار داریم و… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات