احکام مستمری بگیران تأمین اجتماعی به صورت غیر حضوری قابل دریافت است

امکان دریافت احکام مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از طریق سایت این سازمان، یکی دیگر از انواع روش های آسان… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات