زنگ CSS: جلسه هفتم – جعبه‌ها و قاب‌ها

زنگ CSS: جلسه هفتم - جعبه‌ها و قاب‌ها

هر المان اچ‌تی‌ام‌ال در حول و حوش خود دارای مقادیر مختلفی است که این المان را از المان‌های دیگر جدا می‌کند. این مقادیر را می‌توان به عنوان قاب‌ها و بردارها عنوان کرد. برای آشنایی بیشتر با این موضوع با ما همراه باشید. 

اخبار – زومیت – زومیت