روبرت شیللر‌: حباب تکنولوژی وجود دارد، اما چالشی برای این حوزه ایجاد نمی کند

تکنولوژی

روبرت شیلر، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل، سود اقتصادی را در کسب و کارهایی که از تکنولوژی بهره می‌برند، می‌بیند؛ با این حال وی نگران این موضوع است که اتوماسیون‌ها و حرکت به سمت مکانیزه‌سازی کلیه‌ی ابزارها به عنوان چالش زمان ما مطرح گردد.

اخبار – زومیت – زومیت