کجارو: ۴۷ کشور با بیشترین نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۵ به ترتیب رتبه

کشورهایی با بالاترین نرخ بیکاری

نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های مهم کیفیت زندگی در یک کشور است.شاید تصور کنید در لیست کشورهایی با بیشترین نرخ بیکاری فقط کشورهای فقیر و جهان سوم قرار دارند؛ اما باید بدانید که نرخ بیکاری همیشه با ثروت یک کشور یا پیشرفته بودن آن در ارتباط نیست . با کجارو همراه باشید تا بدانید ۴۷ کشور اول از نظر نرخ بیکاری کدام کشورها هستند.

اخبار – زومیت – زومیت