تا اواسط سال آینده، شبکه ملی اطلاعات به شرایط مطلوب نزدیک می‌شود

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، گفت: برای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات بک بن در اختیار ما قرار دارد، اما سایر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات