ساخت سوخت دیزلی که CO2 بسیار کمتری آزاد می‌کند

خودروهایی که با دیزل جدید کار خواهند کرد CO2 بسیار کمتری تولید خواهند کرد.

گروهی از پژوهشگران با ایجاد تغییر در روند تولید دیزل با استفاده از ساختارهای کاتالیستی، توانسته‌اند سوخت دیزلی بسازند که نسبت به سوخت‌های فعلی، CO2 بسیار کمتری تولید می‌کند. این سوخت می‌تواند جایگزین سوخت دیزل معمولی شود.

اخبار – زومیت – زومیت