حضور پر رنگ شرکتهای خارجی در نمایشگاه هفته پژوهش

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: شرکت های خارجی در نمایشگاه هفته پژوهش امسال حضور بسیار پررنگی دارند چراکه براین ا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات