کجارو: چه غذاهایی را نباید پیش از پرواز بخوریم؟

غذاهایی که نباید پیش از پرواز بخوریم

همیشه یکی از ترس‌های درون پرواز این است که در حین پرواز نیاز به دستشویی رفتن داشته باشیم یا حالمان بد شود و در کل پرواز زجر بکشیم؛ اما این موضوع راه‌حل‌های خیلی ساده‌ای دارد. با کجارو همراه باشید تا بدانید چه غذاهایی را نباید پیش از پرواز بخورید تا پروازی بدون نقص و همراه با آرامش داشته باشید.

اخبار – زومیت – زومیت