پروژه‌های عکاسی: چشم‌انداز قدیمی پاریس

مجموعه تصاویر نادر قدیمی و رنگی از شهر پاریس

مناظر اطراف ما هر روز دستخوش تغییر و تحول می‌شوند؛ ساختمان‌های قدیمی خراب شده و جای‌شان را برج‌های بلند و مدرن می‌گیرد. ولی اغلب  این تغییرات به اندازه‌ای محسوس نیست که توجه‌مان را به خود جلب کند. اما چشم‌اندازهای قدیمی چطور؟ به خصوص اگر متعلق به عروس شهرهای جهان، شهر پاریس باشد. این بار در شاتر، به چشم‌انداز قدیمی این شهر نگاهی خواهیم داشت.

اخبار – زومیت – زومیت