برنامه کارگاه‌های کارگروه مطالعاتی امنیت و تبادل اطلاعات سایبری در الکامپ

کار گروه مطالعاتی امنیت و تبادل اطلاعات سایبری دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات تعدادی کارگاه‌های آموزشی را… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات