فایل جو؛ نسخه وطنی رابین هود اینترنت

فایل جو

بیشتر مردم دنیا فکر می کنند تورنت بهترین روش برای دانلود فایل است. البته گزافه هم نیست اگر بگوییم راه حل مبتکرانه تورنت برای دانلود بخش‌های مختلف فایل به صورت نقطه به نقطه یکی از بهترین راه های دانلود است.

اخبار – زومیت – زومیت