مقرون به صرفه ترین بسته‌های اپراتوری در "طرح جوان رایتل"

رایتل در "طرح مشترکین جوان رایتل"، به آن دسته از مشترکینی که از طریق طرح‌های دانشجو و ۱۸ سالگی به جم… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات