دستکاری ژنتیکی موش‌ها و شناسایی ماده‌ای که حس درد را ایجاد می‌کند – اماده

افرادی که با یک جهش ژنتیکی کمیاب به دنیا می‌آیند نمی‌توانند درد را حس کنند. تلاش‌های گذشته برای بازسازی این اثر با داروها بموفقیت چندانی به دست نیاورده بودند. با کاربرد موش‌هایی که از نظر ژنتیکی دستکاری شده‌ بودند و دارای همان گونه جهش ژنتیکی شده بودند، پژوهشگران توانستند به یک دستور دارویی برای این پدیده برسند.

پژوهشگران توانسته‌اند برای بی‌دردی روش دارویی ارائه کنند. با دستکاری ژنی موش‌ها و با از کار انداختن ماده ای خاص در بدن موش‌ها، پژوهشگران توانستند حس درد در موش‌ها را از میان ببرند. آنها همچنین این روش را روی انسان‌ها هم آزمایش کردند و درستی یافته‌ی آنها روی بدن انسان هم مورد تایید دوباره قرار گرفت.

اخبار – زومیت – زومیت