دانشگاه‌های علمی ــ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، واگذار می‌شوند

بنا بر پیشنهاد لایحه برنامه ششم توسعه که هنوز نهایی نشده است، تمامی واحدهای دانشگاه‌های علمی ــ کاربردی وابسته… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات