دانشکده پست و مخابرات زمینه ساز خودکفایی ایران در حوزه‌های تخصصی ICT است

وزیر مخابرات و فناوری اطلاعات افغانستان، گفت: در دانشکده پست و مخابرات، محیط علمی بسیار خوبی محیا شده و همه هم… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات