نانوترمیناتورهای فلز مایع برای کشتن سلول‌‌‌‌های یاغی

نانوترمیناتورهای فلز مایع برای کشتن سلول‌‌‌‌های یاغی

ربات فلز مایع که در فیلم ترمیناتورها نمایش داده شد، اگرچه جالب به نظر می‌رسید ولی فناوری کنونی ما هنوز تا رسیدن به روبات T-1000 فاصله‌‌‌‌ی زیادی دارد. بنابراین دانشمندان آمریکایی تصمیم گرفتند از این فناوری در مبارزه با سرطان بهره بگیرند تا به جای به پایان رساندن عمر انسان‌ها، آن‌ها را به قاتلین سلول‌های سرطانی  بدل کنند!

اخبار – زومیت – زومیت