بررسی روند تغییر چهره در نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن

جهت رشد فک فوقانی در انسان‌تباران سیما‌دولاس‌هوسس و نئاندرتال‌ها و انسان‌های مدرن

نئاندرتال‌ها و انسان‌های امروزی با اینکه دارای نیای مشترک هستند ولی در مراحل بعدی فرگشت خود مسیر گوناگونی را پیموده‌اند. بر اساس پژوهشی که با تازگی انجام شده گفته می‌شود که مراحل تکامل استخوان‌های صورت در نئاندرتال‌ها و انسان‌ها تفاوت بنیادی دارد.

اخبار – زومیت – زومیت