دریافت ریز مکالمات تلفن ثابت از طریق سامانه تلفن ۱۸۱۸

مشترکان تلفن ثابت می توانند از تاریخ دوازدهم ماههای فرد سال نسبت به دریافت هزینه کارکرد تلفن ثابت و ریز مکالما… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات