فناوری “جرم – فنر” آینده‌ ربات‌های دوپا را شکل می‌دهد

ATRIAS

اخیرا گروهی از پژوهشگران موفق به توسعه‌‌ی واقع گرایانه‌ترین الگوریتم حال حاضر دنیا برای پیاده‌سازی دینامیک راه رفتن ربات روی سطوح ناهموار شده‌اند. این دستاورد احتمالا در نهایت منجر به توسعه‌ی ربات‌هایی با امکان تطبیق‌پذیری و عملکردی مشابه انسان خواهد شد.

اخبار – زومیت – زومیت