همکاری دو شرکت ایرانی و سوئیسی در حوزه خدمات الکترونیک بانکی

یک شرکت مطرح ایرانی و یک شرکت مطرح سوئیسی در حوزه خدمات الکترونیک بانکی قرارداد انحصاری همکاری استراتژیک امضا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات