امکانات ارتباطی مازاد دستگاه‌ها ساماندهی می‌شود

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد: به منظور ساماندهی نحوه استفاده بهینه از امکانات ارتباطی مازاد سا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات