تماشا کنید: نگاهی به آخرین وضعیت ساختمان جدید اپل از ویدیو ثبت شده با پهپاد

تماشا کنید: نگاهی به آخرین وضعیت ساختمان جدید اپل از ویدیو ثبت شده با پهپاد

ساختمان جدید اپل تا پایان سال آینده‌ی میلادی تکمیل نخواهد شد، اما به لطف ویدیو‌هایی که با استفاده از پهپادها ثبت شده می‌توان در فاصله‌ی هر چند هفته‌‌ای پیشرفت پروژه‌ی ساخت این مرکز را مشاهده کرد. با زومیت همراه باشید تا نگاهی به آخرین ویدیو منتشر شده از ساختمان جدید اپل داشته باشیم.

اخبار – زومیت – زومیت