افزایش انتقادها به نمایش دختران تن‌فروش لهستانی در سیما

گویا نقدهای وارد شده به سریال «معمای شاه» تمامی ندارد و روابط عمومی و گاه برخی عوامل این سریال هم می‌خواهند پا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات