کشف راز یکی از بزرگ‌ترین اسرار سیاه‌چاله‌ها

میدان مغناطیسی اطراف یک سیاه‌چاله

منجمان برای اولین بار به رصد میدان مغناطیسی اطراف افق رویداد سیاه‌چاله‌ی سیگیتاریوس اِی پرداخته‌اند. این سیاه‌چاله در مرکز کهکشان ما یعنی کهکشان راه شیری قرار گرفته است. این رصد نتایج جالبی به همراه داشته و شواهدی را نیز برای اثبات یکی از بزرگ‌ترین سوالات در مود سیاه‌چاله‌ها ارائه داده است که در ادامه به مرور برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.

اخبار – زومیت – زومیت