ناسا با کیفیت‌ترین تصاویر مربوط به سیاره پلوتون را منتشر کرد

سیاره پلوتون

ناسا تصاویر با کیفیتی از سطح سیاره‌ی پلوتون را منتشر کرد. این تصاویر توسط فضاپیمای New Horizons، از فاصله ۱۷۰۰۰ کیلومتری بالای سطح سیاره، دقیقا ۱۵ دقیقه قبل از نزدیک‌ترین فلای‌بای فضاپیما گرفته شده‌اند.

اخبار – زومیت – زومیت